DT News - Bosnia and Herzegovina - Studija povezuje paradentozu i komplikacije sa COVID-om-19

Search Dental Tribune

Studija povezuje paradentozu i komplikacije sa COVID-om-19

Nedavno sprovedena studija je pokazala da pacijenti COVID-a-19 koji imaju paradentozu su izloženi većem riziku od primanja na odjel intezivne njege. (Fotografija: Sirichai Saengcharnchai/Shutterstock)
Franziska Beier, Dental Tribune International

Franziska Beier, Dental Tribune International

sri. 20 siječnja 2021

spasiti

DOHA, Katar: S obzirom na činjenicu da se paradentoza i COVID-19 povezuju sa sistematskom upalom, istraživači sa Katar univerziteta u saradnji sa Hamad medicinskom korporacijom u Kataru su ispitivali povezanost paradentoze sa težim ishodima respiratornog sindroma. Rezultati studije su potvrdili vezu između ove dvije bolesti, jer COVID-19 pacijenti koji imaju paradentozu su bili izloženi većoj vjerovatnoći da iskuse komplikacije ili preminu.

Veliki broj prethodno obavljenih studija je istakao činjenicu da paradentoza ima uticaj na sistemsko sveukupno zdravlje te da se povezuje sa neprenosivim bolestima kao što su dijabetes i kardiovaskularna bolest pa čak i preuranjeni mortalitet. Moguća povezanost sa COVID-om-19 je bila predmet ranijih studija kao što je Dental Tribune International izvještavao ranije, u mjesecu oktobru.

Najnovija studija koja je u ispitivanje uključila 568 pacijenata kojima je dijagnosticiran SARS-CoV-2 u periodu od februara do jula 2020. godine. Od ukupnog broja pacijenata, 258 pacijenata su imali paradentozu, a 40 ih je imalo komplikacije u vezi sa COVID-om-19. Među pacijentima sa paradentozom 33 pacijenta (12,8%) su se susreli za veoma teškim ishodom COVID-a-19 u poređenju sa 310 pacijenata (2,3%) koji nisu imali paradentozu.

Nakon što smo prilagodili određene faktore poput starosne dobi, spola, indeksa tjelesne mase, statusa u vezi sa pitanjem pušenja cigareta i drugih stanja, istraživački tim je otkrio da pacijenti koji boluju od COVID-a-19, a imaju i paradentozu su 3,67 puta više podložni tome da budu primljeni na odjel intenzivne njege, postojala je 4,57 puta veća vjerovatnoća da će koristiti respirator, te 8,81 puta veća mogućnost da preminu u odnosu na pacijente bez paradentoze.

Pored toga, uspoređeni su i markeri u krvi koji pokazuju upalu u tijelu i bili su znatno veći kod pacijenata sa COVID-om-19 i paradentozom u poređenju sa pacijentima bez paradentoze. Prema riječima istraživača, povišena upala može objasniti povećanu stopu komplikacija.

Ipak, istraživači su ukazali i na ograničenja ove studije jer se rezultati trebaju uzeti u obzir uz oprez, jer se nisu bavili pitanjem uzročnosti. Istakli su da postoji potreba za istraživanjem u budućnosti što bi uključilo i operativne studije koje će se fokusirati na uticaj paradentoze i njenog liječenja na SARS-CoV-2 infekciju.

U saopćenju za medije koje je izdala European Federation of Periodontology (EFP), koautor istraživanja prof. Mariano Sanz sa Complutense univerziteta u Madridu u Španiji je primijetio da je moguće da pacijenti sa paradentozom inhaliraju oralne bakterije te da na ovaj način inficiraju pluća. Ovo je naročito opasno za one pacijente koji su na respiratoru. „Ovaj uzročnik bi mogao biti taj koji doprinosi pogoršanju stanja kod pacijenata sa COVID-om-19 i povećava

rizik od smrti“, rekao je on. „Bolničko osoblje bi trebalo identifikovati pacijente sa COVID-om-19 i paradentozom te koristiti oralne antiseptike kako bi se smanjilo prenošenje bakterija.“

„Rezultati ove studije ukazuju na to da je moguće da upala u oralnom kavitetu otvara vrata korona virusu i omogućava mu napadnije djelovanje“, dodao je dr. Lior Saphira, novoizabrani predsjednik EFP-e i profesor Paradonotologije na Hebrew univerzitetu na Hadassah fakultetu dentalne medicine u Izraelu. „Oralna briga bi treba biti dio zdravstvenih preporuka koje imaju cilj smanjiti rizik od teških ishoda sa COVID-om-19.“

Studija pod naslovom „Association between periodontitis and severity of COVID‐19 infection: A case‐control study“ je objavljena online 1. februara 2021. godine u Časopisu kliničke paradontologije prije objavljivanja u printanoj formi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement