DT Bosnia and Herzegovina No. 3, 2023 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

DT Bosnia and Herzegovina No. 3, 2023

Najnovije izdanje

DT Bosnia and Herzegovina No. 3, 2023

Vaping ugrožava oralno zdravlje jednako kao i pušenje, navodi EFP / Prevencija i promocija javnog oralnog zdravlja kroz prizmu važnosti javno – zdravstvenog statističkog izvještavanja / Višeslojne krunice za višestruke prednosti – inovacija koja će vas oduševiti! / TEHNOLOGIJA / Dijastema – Korekcija s estetskim kompozitom / Neauvia Stimulate Biostimulacija i lifting / Puni luk, imedijatno opterećenje, digitalno vođena operacija / Istraživači razvijaju kućni test kojim se može dijagnosticirati gingivitis / Novi proizvod za remineralizaciju može pružiti dugoročno rješenje za preosjetljivost dentina / Kontinuirana edukacija Stomatološke komore FBiH /

advertisement
advertisement