DT Bosnia and Herzegovina No. 2, 2023 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

DT Bosnia and Herzegovina No. 2, 2023

Najnovije izdanje

DT Bosnia and Herzegovina No. 2, 2023

Zdravstvena tijela pozivaju na usvajanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja / Finska studija pokazala da bi pacijenti mogli imati koristi od podrške pri upotrebi dentalnih vaučera / /

advertisement
advertisement