Dental Tribune E-Paper Edition - Iads

Search Dental Tribune

IADS

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

Najnovije izdanje

IADS Magazine international No. 2, 2023

Cover / Foreword / Content / Executive Committee / Chairpersons of standing comittees / Regional ambassadors / Editorial board 2022/ 2023 / 69th IADS Mid-Year Meeting 2023 / IADS Experience / International Dental Course Program - Czech Republic / Country profile - Egypt / Beyond dentistry / Dentistry today / Hall of fame / Forensic Odontology / Vaping on oral health / Extracting evil spirits: Dentistry in Mesopotamia / IADS lite /

advertisement
advertisement