IADS Magazine international No.1, 2018 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

IADS Magazine international No.1, 2018

Najnovije izdanje

IADS Magazine international No.1, 2018

Cover / Editorial / Content / IADS EXCO 2017 / 2018 / Editorial board / Bikes & Smiles / Be Mouthaware / IADS in Dublin / Country Profile: Taiwan / IADS en Espanol / Human rights - speech freedom / Love from Sri Lanka / IADS @ APDSA MYM / Lip Augmentation / IADS Stories / Social learning / Guest article /

advertisement
advertisement