DT News - Bosnia and Herzegovina - „COVID jezik“ – stomatolozi ukazuju na važnost primjećivanja simptoma u usnoj duplji

Search Dental Tribune

„COVID jezik“ – stomatolozi ukazuju na važnost primjećivanja simptoma u usnoj duplji

Istraživači iz Irana i Španije su otkrili da se kod pacijenata sa COVID-om-19 razvija niz oralnih simptoma uključujući xerostomiju, disgeuziju, kandidu te geografski jezik. (Fotografija: sruilk/Shutterstok)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

Jeremy Booth, Dental Tribune International

pet. 12 ožujka 2021

spasiti

LEIPZIG, Njemačka: Nova otkrića o COVID-u-19 prevazilaze nomenklaturu. Novo istraživanje koje se pojavilo ukazuje na veliki broj pacijenata oboljelih od COVID-a-19 koji su imali simptome u usnoj duplji, a koji još uvijek nisu prepoznati kao tipični simptomi ove bolesti. Geografski jezik, koji se naziva i „COVID jezik“, se pratio kod pacijenata sa COVID-om-19, kao i herpesne lezije te oralne aftozne ulceracije.

Upute Svjetske zdravstvene organizacije (engl. WHO) pokazuju tri najuobičajenija simptoma COVID-a-19, a to su povišena temperatura, suhi kašalj te umor. Usna duplja se spominje tek u nekim od dodatnih simptoma za koje agencija za javno zdravstvo preporučuje dodatni oprez, poput gubitka čula okusa i mirisa, ali trenutno se ne spominju dalji oralni simptomi.

Dr.Tim Spector,profesor genetičke epidemiologije na King's koledžu u Londonu, skreće pažnju na simptome COVID-a-19 koji se pokazuju u ustima, kao što je npr. geografski jezik. On kaže da oni koji imaju „čudne simptome“ poput COVID jezika trebaju ostati kod kuće, čak iako nemaju simptome sa zvanične liste koju su izdale zvanične zdravstvene ustanove. Spector je u januaru objavio sljedeće na Twitter-u: „Jedan od pet pacijenata oboljelih od COVID-a imaju manje uobičajene simptome koji se ne nalaze na zvaničnoj listi (Javno zdravstvo, Engleska), poput osipa na koži.“ Rekao je i da se susreo sa rastućim brojem primjera COVID jezika i drugih čudnih ulceracija u ustima. „Ukoliko imate čudne simptome ili čak samo umor i glavobolju, ostanite kod kuće“, naglasio je Spencer.

„Jedan od pet pacijenata oboljelih od COVID-a imaju manje uobičajene simptome koji se ne nalaze na zvaničnoj listi (Javno zdravstvo, Engleska)“
Dr. Tim Spector, King's koledž, London

Na Spectorovom Twitter profilu (https://twitter.com/timspector) je u mjesecu januaru prikazan veliki broj fotografija COVID jezika. Spector je 27. januara podijelio sliku jezika tridesetdvogodišnjeg pacijenta sa dugoročnim posljedicama COVID-a-19. Jezik je pokazivao makroglosiju i izreckanost na ivicama, a Spector je napisao da specijalisti nisu mogli odrediti uzrok. Dr. Lucy Davenport-Jones, ortodont- savjetnik u Londonu, je odgovorila na Spectorov tweet potvrđujući da se oralna aftozna ulceracija javlja kao simptom na koji se pacijenti često žale.

Kako Spector tvrdi, osnovni istraživač je razvio mobilnu aplikaciju za izučavanje COVID simptoma (https://covid.joinzoe.com/data) koja omogućava svojim korisnicima (sada preko četiri miliona korisnika) da doprinesu podacima o virusu te je zabilježeno oko 20 simptoma COVID-a-19 koji nisu uobičajeni. On, također, tvrdi da 35% oboljelih nemaju klasične simptome tokom prva tri dana kada su najviše zarazni.

COVID-19 iz perspektive stomatologa

Istraživači iz Irana su ispitivali posljedice bolesti u usnoj duplji kroz pregled 17 studija. Otkrili su da 170 pacijenata starosne dobi od 9 do 90 godina imaju simptome u oralnoj šupljini. Najčešća je bila xerostomija (koja se javila u 75 slučajeva), praćena disgeuzijom (71 slučaj) te kandidom (67 slučajeva). Od 67 slučajeva u kojim je zabilježena kandida, uzeti su uzorci od 55 pacijenata koji su potvrdili gljivičnu infekciju. Promjene u osjetilima jezika je prijavilo 48 pacijenata od kojih je 28 imalo problem sa bolnim čirevima u usnoj duplji. Petnaest pacijenata je prijavilo bol u mišićima, a 10 pacijenta su imali problem sa oteklinama u oralnoj duplji. Rezultati studije pokazuju da su promjene u osjetilima na jeziku blisko povezana sa oteknutim nepcem i promjenama u kandidi.

Autori su zabilježili šest slučajeva ponavljajućeg virus herpesa simpleks, dva na jeziku i četiri na tvrdom nepcu. „Četiri pacijenta su dobili ranice koje izgledaju kao eritema multiforme od kojih su tri pacijenta dobili makule na nepcu te petehije, a jedan pacijent je imao i tri plika na unutrašnjoj sluznici usne. U pojedinačnim slučajevima su primijećene erozije, eritema, čirevi, nektrotizirajuća ulcerativna paradontoza te lezije nalike na afte“ pokazala je studija.

Početak oralnih simptoma je zabilježen kod 95 od ukupno 170 slučajeva, a istraživači su otkrili da je prosjek broja dana između početka sistemskih simptoma i oralnih simptoma 7,21. Početak oralnih simptoma je pak varirao između 10 i 42 dana nakon sistemskih simptoma.

Autori su zaključili: „Oralni simptomi se najčešće javljaju poslije općih simptoma poput povišene temperature i slabosti, ali mogu, također, biti i inicijalni te jedini znak COVID-a-19. Stoga, mora se obaviti temeljit klinički intraoralni pregled pacijenata koji su pozitivni na COVID-19 kao i onih pacijenata kojima je potrebna dentalna briga. Pregled treba biti temeljit i sistematski kako bi se osiguralo da nijedan dio ne nedostaje i kako bi se prikupili dalji klinički podaci koji će napraviti put za dalje istraživanje.“

„Veoma je važno spomenuti da ovi oralni simptomi mogu biti jedini znak COVID-a-19, a također se često manifestuju i prije pojave općih simptoma.“
Dr. Pegah Hosseinzadeh, Guilan univerzitet medicinskih nauka

Autorica dr. Pegah Hosseinzadeh, postdiplomska stažistkinja na odsjeku za ortodonciju na Stomatološkom fakultetu Gulian univerziteta medicinskih nauka u Iranu, je istakla za Dental Tribune International da je veoma važno da stomatolozi provjeravaju da li postoje simptomi COVID-a-19 u usnoj šupljini.

Hosseinzadeh je objasnila: „Uistinu je osviještenost o simptomima, naročito oralnim, veoma važna u identifikaciji i liječenju pacijenata sa COVID-om-19, ali također kako bi se stomatolog i ostali dentalni pacijenti zaštitili. Upravo zbog toga stomatolozi moraju pratiti najnovija istraživanja i saznanja o mukozalnim simptomima COVID-a-19. Mora se obaviti temeljit kliničk intraoralni pregled prije bilo kakvog dentalnog tretmana prilikom svake posjete pacijenata.“

Hosseinzadeh je, također, istakla da je studija pokazala da simptomi COVID-a-19 u usnoj duplji imaju višestruke faktore. Međutim, dodala je da je sigurno da imuni sistem igra značajnu ulogu. „Lijekovi, stres, te oportunističke infekcije poput kandide albikans i herpesa simpleks, te sami virus, se mogu posmatrati kao mogući faktori“ dodala je ona. „Vrlo je važno napomenuti oralni simptomi mogu biti jedini znak prisustva COVID-a-19 kod pacijenata te da je, također, moguće da se manifestuju prije pojave općih simptoma.“

Rezultati istraživanja su predstavljeni u preglednom članku pod naslovom Covid-19 iz perspektive stomatologa: Izvještaj o slučaju i kratki pregled više od 170 slučajeva“ je objavljen online 26.decembra 2020. godine u časopisu Dermatološka terapija prije printanog izdanja.

Španska studija pokazuje da četvrtina pacijenata sa COVID-om-19 ima oralne simptome

Presječno istraživanje (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.19564) koje su sproveli dermatolozi u Španiji u aprilu 2020. godine pokazalo je da je četvrtina pacijenata sa COVID-om-19 imala jedan ili više simptoma u usnoj šupljini. Studija je sprovedena u privremenom odjelu bolnice koja je uspostavljena kako bi se liječili pacijenti sa blažim i umjerenim simptomima COVID-a-19 koji su bili povezani sa upalom pluća u jeku SARS-CoV-2 pandemije u Madridu. Studija je obuhvatila 666 pacijenata koji su imali pozitivne ponavljajuće lančane reakcije na test ili obostranu upalu pluća.

Rezultati istraživanja pokazuju da su oralni simptomi bili prisutni u 78 slučajeva (25,7%) te su autori izlistali sljedeće oralne simptome: lingvalni papilitis (11,5%), glositis sa lateralnom indentacijom (6,6%), aftozni stomatitis (6,9%), glositis sa depapilitacijom (3,9%) te mukozitis (3,9%). Osjećaj peckanja u usnoj šupljini je prijavilo 5,3% pacijenata za koji se pokazalo da je najčešće bio povezan sa diseguzijom.

Studija koja je poslije objavljena u online istraživanju u Britanskom časopisu dermatologije je pokazala da simptomi u usnoj šupljini kao što su glositis ili papilitis nisu bili prethodno povezani sa COVID-om-19, već je ustanovljeno da se rizik od zaraze može spriječiti temeljitim oralnim pregledom pacijenata sa COVID-om-19.

Autori su priznali ograničenja studije koja je uvrstila isključivo odrasle pacijente sa blagim do umjerenim simptomima COVID-a-19 i upale pluća te činjenicu da je studija sprovedena u periodu od dvije sedmice. Stoga je moguće da su istraživači propustili prethodne ili potonje simptome bolesti. Uprkos ovim ograničenjima, autori su istakli: „Usna duplja je vrlo često uključena u bolest i zaslužuje poseban pregled u odgovarajućim okolnostima kako bi se izbjegao rizik od zaraze.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement