DT News - Bosnia and Herzegovina - Žene stomatolozi iz cijelog svijeta zajedno na forumu na FDI kongresu

Search Dental Tribune

Žene stomatolozi iz cijelog svijeta zajedno na forumu na FDI kongresu

Učesnice Women Dentists Worldwide foruma sa dr Katrin Kel, predsjednicom FDI (četvrta s desne strane). (Fotografija: Monique Mehler, Dental Tribune International)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

uto. 18 rujna 2018

spasiti

BUENOS AIRES, Argentina: Grupa žena stomatologa i specijalista iz određenih oblasti stomatologije iz cijelog sveta, u okviru FDI Internacionalnog foruma žena stomatologa, održale su 7. septembra 2018. godine sastanak po nazivom “Vodeće tehnologije – Uticaj znanja na kliničku praksu” na kojem su održana predavanja koje su održale tri žene-stomatolozi, članice udruženja Women Dentists Worldwide.

Moderator ove sesije bila je dr Vesna Barac-Furtinger, predsjedavajuća u udruženju Women Dentists Worldwide je u uvodnoj reči publici, koja se sastojala od muškaraca i žena stomatologa, objasnila svrhu osnivanja i postojanja ovog udruženja. Udruženje FDI Women Dentists Worldwide ima ulogu da koordiniše aktivnosti nacionalnih udruženja, promoviše informacije i probleme  koji se odnose na žene stomatologe, kao i da ukaže na nejednakosti tamo gde one postoje. Pored toga, cilj udruženja je da olakša kontakte između žena stomatologa i unapredi njihovu punu participaciju u svim granama profesije na međunarodnoj osnovi.

Pre predstavljanja prvog predavanja, dr Barac-Furtinger pozdravila je počasnog gosta dr Katrin Kel (Dr. Kathryn Kell), predsjednicu FDI koja se pridružila forumu, a i sama je dugogodišnja članica Udruženja.

Dr. Nermin Yamalik, parodontolog i profesor na Univerzitetu Hacettepe u Ankari iz Turske, bila je prvi predavač. Njena tema je bila “Stomatologija zasnovana na naučnim dokazima i kritičko razmišljanje” (“Evidence based dentistry (EBD) and critical thinking”) u kome je istakla važnost kritičkog razmišljanja i iz ugla nauke i iz ugla struke, što može direktno da utiče na rezultate dentalnog tretmana, i uopšte uspješnost stomatološke ordinacije.

Drugo predavanje na temu “Digitalizacija u ortodontskoj praksi” (“Digitalisation in orthodontic practice”) predstavila je ortodontkinja Dr. Simona Dianiskova iz Bratislave, koja pored svoje sopstvene stomatološke ordinacije radi kao predavač na Slovačkom medicinskom univerzitetu. Ona se u svom predavanju posvetila temi kako su moderne tehnologije pojednostavile našu svakodnevnicu. Na kraju svog predavanja se Dr. Dianiskova zahvalila Svjetskom udruženju stomatologa FDI što su omogućili da žene stomatolozi iz cijelog sveta mogu da imaju pristup ovakvoj platformi koja im omogućava učenje, podjelu iskustava i lakše povezivanje.

Poslednje predavanje održala je američka Dr. Jina Lee Linton koja živi i radi u Južnoj Koreji, u Seulu. Tema njenog predavanja bila je “3D digitalni-CCO sistem,, napredak u ortodonciji” (“3D digital—CCO System, scale up in orthodontics”) i tokom predavanja je predstavila 3-D biodigitalnu dijagnozu i planiranje liječenja tzv. Kompletan klinički ortodontski sistem (the Complete Clinical Orthodontics System) koji omogućava brzo, efikasno, predvidivo i stabilno postizanje rezultata.

Učesnice foruma su imale mogućnost za dobijanje više informacija na štandu Udruženja tokom FDI Svijetskog kongresa stomatologa, koji se ove godine održao u Argentini, u Buenos Airesu od 5. do 8. septembra 2018. godine. Sledeći FDI kongres održaće se u istom terminu u SAD, u San Francisku.

FDI World Dental Federation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement