DT News - Bosnia and Herzegovina - COVID-19: Istraživanje zabilježilo sveprisutni strah i anksioznost kod stomatologa širom svijeta

Search Dental Tribune

COVID-19: Istraživanje zabilježilo sveprisutni strah i anksioznost kod stomatologa širom svijeta

Fotografija: wavebreakmedia/Shutterstock
Dental Tribune International

Dental Tribune International

pon. 27 srpnja 2020

spasiti

AL-HOFUF, Saudijska Arabija: COVID-19 ne samo da je onemogućio nesmetani pristup zdravstvenoj brizi već je i izazvao strah i anksioznost među zdravstvenim radnicima širom svijeta. Nakon što je sprovedena studija kojom se nastojalo razumjeti kako se stomatolozi u različitim dijelovima svijeta nose sa strahom od zaraze, te koje strategije i modifikacije primjenjuju u svojim ordinacijama kako bi se borili protiv SARS-CoV-2, istraživači su naglasili razarajući psihološki učinak koji je ova bolest ostavila na stomatološke stručnjake.

Prilikom istraživanja ispitano je ukupno 650 stomatologa iz 30 različitih zemalja svijeta putem online-upitnika. Većina ispitanih stomatologa (76%) rade u bolničkom okruženju, od kojih je 74% u privatnom, a 20% u državnom sektoru. Rezultati pokazuju da više od dvije trećine (78%) stomatologa opće prakse su iskusili anksioznost i stres zbog straha od javljanja negativnih učinaka COVID-a-19. Većina stomatologa (90%) su svjesni trenutačnih promjena u protokolima tretmana, ali samo 61% stomatologa su izjavili da su u svojim ordinacijama izmijenili protokole tretmana u skladu sa kontrolom infekcije koja je pojačana kao rezultat pojave svjetske pandemije.

„Zanimljivo je to što smo primijetili da, iako dobro potkovani znanjem, stomatolozi širom svijeta žive u konstantnom strahu od zaraze dok obavljaju rutinske dentalne tretmane. Ova anksioznost je dovela do modifikacija rada u stomatološkim ordinacijama kao i modifikaciju dežurnih sati te pružanje samo hitne stomatološke brige. Neki stomatolozi su morali i zatvoriti svoje ordinacije na neodrađeni period dok situacija ne bude sigurno pod kontrolom“, istakao je za Dental Tribune International dr. Muhamed Adeel Ahmed, koautor istraživanja, vanredni profesor i konsultant na odjelu restaurativne stomatologije i endodoncije na King Faisal univerzitetu u Al-Hofufu.

Kada smo ga pitali o mjerama koje je moguće poduzeti kako bi se smanjili anksioznost i stres koji su povezani sa ovom bolešću, Ahmed je istakao da bi vlada i odgovorne zdravstvene organizacije trebale organizovati obavezne i kontinuirane medicinske i stomatološke edukacijske seminare kao i radionice za stomatologe, stomatološke higijeničare i drugo osoblje kako bi im se pomoglo da razumiju upute u vezi sa pitanjem pružanja stomatološke brige tokom SARS-CoV-2 pandemije.

„Ovo ne samo da će doprinijeti znanju stomatologa već će, također, smanjiti nivoe anksioznosti te podstaći pozitivne promjene u stavu prema pružanju stomatološke brige pacijentima“, dodao je Ahmed.

Pored toga, Ahmed vjeruje i da bi vlada trebala pružiti finansijsku i moralnu podršku svim pružateljima zdravstvene brige, uključujući i stomatologe, koji su se zarazili obavljajući svoje dužnosti. Ovo bi ohrabrilo i motivisalo stomatologe da se bore na prvoj liniji fronta zajedno sa ljekarima, dodao je Ahmed. Vlada bi, također, trebala osigurati da ljekari dentalne medicine imaju pristup ličnoj zaštitnoj opremi (eng. PPE). „Troškovi potrebni za ličnu zaštitnu opremu bi, također, trebali biti nominalni sa pristupačnim cijenama za stomatologe“, prokomentarisao je.

„U ovom vremenu nesigurnosti i panike, tim iskusnih psihologa i savjetnika bi trebao sprovesti određene psihološke seminare o smanjenu straha kako bi se smanjio nivo anksioznosti kod svih pružatelja dentalne brige“, dodao je Ahmed.

Naposljetku, pouzdani izvori informacija o virusu i načinu prenošenja bi, također, trebali pomoći ublažavanju anksioznosti među stomatološkim stručnjacima.

Istraživanje pod naslovom „Fear and practice modifications among dentists to combat novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak“ objavljeno je online 19. aprila 2020. u Međunarodnom časopisu za istraživanje okruženja i zdravlja javnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement