DT News - Bosnia and Herzegovina - Istraživanje pokazalo učestalost karijesa kod jednogodišnjih beba čije majke imaju nedostatak vitamina D

Search Dental Tribune

Istraživanje pokazalo učestalost karijesa kod jednogodišnjih beba čije majke imaju nedostatak vitamina D

Nedovoljna razina vitamina D kod majke tokom trudnoće može uticati na raniji nastanak zubnog karijesa kod djece. (Fotografija: Grenland / Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

uto. 13 svibnja 2014

spasiti

MANITOBA, Kanada: Studija sprovedena od strane istraživača u Kanadi je pokazala direktnu vezu između niskog nivoa vitamina D kod majki tokom trudnoće i učestalosti dentalnog karijesa kod djece tokom njihove prve godine života. Istraživači su otkrili da je prenatalni nivo vitamina D znatno niži kod žena čije bebe imaju karijes nego kod onih žena čija djeca nemaju problema sa karijesom.

Istraživanje je uključilo 207 trudnica koje većinom dolaze iz ekonomski nerazvijenih gradskih područja. Iako su istraživači utvrdili normalan nivo vitamina D kod većine učesnica, 33 trudnice su imale manjak vitamina D.

Prilikom stomatološkog pregleda neke od njihove djece (135) u toku njihove prve godine, utvrđeno je da 22% dojenčadi ima hipoplaziju cakline. Pored toga, karijes koji se javlja u ranom djetinjstvu je pronađen kod 36% djece.

Majke djece sa karijesom su imale znatno niži nivo vitamina D u odnosu na majke djece koja nemaju karijes. Stoga, istraživači su zaključili da majčin prenatalni nivo vitamina D može uticati na nicanje mliječnih zuba i razvoj karijesa u ranom djetinjstvu.

Prema Nacionalnom Institutu Zdravlja, vitamin D je prisutan u tek nekoliko namirnica. Proizvodi se endogenski kada se koža nađe u dodiru sa ultraljubičastim zrakama sunca koje podstiču sintezu vitamina D. Organizacija je takođe navela da nedostatak vitamina D kod djece izaziva rahitis, bolest koju izaziva onemogućenost koštanog tkiva da se dovoljno opskrbi mineralima, što dovodi do omekšavanja kostiju i deformiteta skeletona.

Istraživanje pod nazivom „Prenatalni Vitamin D i Dentalni Karijes kod Dojenčadi“ je objavljen 21. aprila u elektronskoj formi časopisa Pedijatrija (Pediatrics) prije nego je printana forma bila dostupna. Istraživanje je sprovedeno od strane istraživača sa Manitoba Univerziteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement