Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

Anketa pokazala strah od tužbe najčešći uzrok stresa i anksioznosti kod stomatologa

By Dental Tribune UK
May 07, 2019

LONDON, Velika Britanija: Kad ljudi pomisle na odnos stomatologa i pacijenta obično svi taj odnos posmatraju iz ugla pacijenta i pomisle na strah pacijenta od stomatoloških tretmana. Nedavno sprovedena anketapokazala je, međutim, da je kod stomatologa u Velikoj Britaniji najveći izvor stresa i anksioznosti strah da će ih nezadovoljni pacijent tužiti i da će Komora stomatologa sprovoditi istragu nad njima zbog te tužbe

Anketu je sprovelo udruženje Dental Protection, koja je deo neprofitne organizacije Medical Protection Society koja obuhvata lekare, stomatologe i druge zdravstvene radnike. Oni su anketirali više od 1.100 stomatologa iz Velike Britanije o najvećim izvorima stresa koji je povezan sa poslom i preko 77 procenata je kao najveći uzrok stresa i anksioznosti navelo strah od tužbe nezadovoljnog pacijenta.
Komentarišući rezultate ankete d Radž Ratan (Dr Raj Rattan), dentalni director udruženja Dental Protection, rekao je: “Stres moće da ima uticaj na zdravlje stomatologa i na njegovu/njenu sposobnost za rad. Može da utiče na kvalitet rada, kliničke procene i moral stomatologa. Visoki nivo stresa utiče na produktivnost i povećavaju mogućnost od grešaka u radu čime se povećava i mogučnost da pacijenti budu nezadovoljni da tuže stomatologa… i tako dobijamo začarani krug.”
“Savremen način života je pun izazova, stresora i pritisaka—i profesija stomatologa nije izuzetak. Udruženje Dental Protection želi da ohrabri stomatologe da ppotraže pomoć i savete kako da se izbore sa tim strahovima pre nego što izazovu ireverzibilne posledice na njihovo zdravlje i posao,” izjavio je dr Ratan.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International