DT News - Bosnia and Herzegovina - Anketa pokazala strah od tužbe najčešći uzrok stresa i anksioznosti kod stomatologa

Search Dental Tribune

Anketa pokazala strah od tužbe najčešći uzrok stresa i anksioznosti kod stomatologa

Anketa koja je obuhvatila preko 1.100 stomatologa iz Velike Britanije pokazala je da je strah da će biti tuženi od strane nezadovoljnih pacijenata najveži izvor stresa povezanog sa poslom. (Fotografija: VH-studio/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

uto. 7 svibnja 2019

spasiti

LONDON, Velika Britanija: Kad ljudi pomisle na odnos stomatologa i pacijenta obično svi taj odnos posmatraju iz ugla pacijenta i pomisle na strah pacijenta od stomatoloških tretmana. Nedavno sprovedena anketapokazala je, međutim, da je kod stomatologa u Velikoj Britaniji najveći izvor stresa i anksioznosti strah da će ih nezadovoljni pacijent tužiti i da će Komora stomatologa sprovoditi istragu nad njima zbog te tužbe

Anketu je sprovelo udruženje Dental Protection, koja je deo neprofitne organizacije Medical Protection Society koja obuhvata lekare, stomatologe i druge zdravstvene radnike. Oni su anketirali više od 1.100 stomatologa iz Velike Britanije o najvećim izvorima stresa koji je povezan sa poslom i preko 77 procenata je kao najveći uzrok stresa i anksioznosti navelo strah od tužbe nezadovoljnog pacijenta.
Komentarišući rezultate ankete d Radž Ratan (Dr Raj Rattan), dentalni director udruženja Dental Protection, rekao je: “Stres moće da ima uticaj na zdravlje stomatologa i na njegovu/njenu sposobnost za rad. Može da utiče na kvalitet rada, kliničke procene i moral stomatologa. Visoki nivo stresa utiče na produktivnost i povećavaju mogućnost od grešaka u radu čime se povećava i mogučnost da pacijenti budu nezadovoljni da tuže stomatologa… i tako dobijamo začarani krug.”
“Savremen način života je pun izazova, stresora i pritisaka—i profesija stomatologa nije izuzetak. Udruženje Dental Protection želi da ohrabri stomatologe da ppotraže pomoć i savete kako da se izbore sa tim strahovima pre nego što izazovu ireverzibilne posledice na njihovo zdravlje i posao,” izjavio je dr Ratan.

advertisement
advertisement