DT News - Bosnia and Herzegovina - Istraživači analizirali uzroke stresa kod studenata stomatologije

Search Dental Tribune

Istraživači analizirali uzroke stresa kod studenata stomatologije

Dr. Yang Kang je bila vođa istraživanja o stresorima koji utiču na student stomatologije u pretkliničkim predmetima na UNE Stomatološkom fakultetu. (Fotografija: University of New England)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ned. 17 ožujka 2019

spasiti

Portland, USA: Postoji samo nekolicina naučnih istraživanja koja su se bavila studentima stomatologije, i to ne samo pritisku kojem su izloženi nego i analiziranjem mogućih faktora koji su “okidači” za stres. Nedavno je objavljena studija koja je rađena od 2013.godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Nju Ingland (University of New England -UNE). Ovo istraživanje je ustanovilo da postoji povezanost između programa studiranja i stresa kod studenata.

Istraživanje je determinisalo koje efekte ima program studiranja na prvoj i drugoj godini studiranja stomatologije, što je rezultiralo promenama u programu studija Stomatološkog fakulteta na UNE u nadi da će te promene smanjiti stres među studentima “Naš primarni cilj je bio da nešto naučimo iz našeg istraživanja,” izjavila je Prof dr Jang Kang (Assistant Clinical Professor Dr. Yang Kang), vođe navedenog istraživanja. “Naša želja  je da pomognemo studentima tako što ćemo naučiti koji su izazovi s kojima se susreću tokom studiranja stomatologije.”

Unakrsna studija koja je urađena analizirala je podatke sakupljene od 64 studenata sa prve godine i 63 studenta sa druge godine studija stomatologije tokom jesenjeg i prolećnog semestra u akademskoj 2015.-2016.godininici su sadržavali demografske podatke, kao i pitanja o stresorima u vezi sa programom koji su studenti pohađali i polagali.

Rezultati istraživanja pokazali su da je kod studenata sa druge godine studija stomatologije postojao veći stepen anksioznosti u poređenju sa studentima prve godine, naročito u prolećnom semestru. Pojava stresa je imala veze i sa godinama, pa je primećeno da je kod studenata starijih od 25 godina primećen niži nivo stresa nego kod mlađih kolega.

Pored utvrđivanja demografskih faktora, ovo istraživanje je dalo dobar uvid kako bi trebalo razvijati program studija stomatologije kod novoosnovanih fakulteta, a uticalo je i na promenu programa na postojećim Stomatološkim fakultetima. Promene programa studiranja su se odnosile na promenu rasporeda pohađanja određenih predmeta ili promene u bodovanju pojedinih predmeta, a njihov cilj je bio da se pomogne studentima da bolje izbalansiraju svoje obaveze sa privatnim životom, kao i da se smanji stres i pritisak na njih.

advertisement
advertisement