DT News - Bosnia and Herzegovina - Prikaz knjige „Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji“

Search Dental Tribune

Prikaz knjige „Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji“

prof. dr. Dragan Beloica

prof. dr. Dragan Beloica

uto. 10 svibnja 2011

spasiti

U listopadu 2010. godine izašla je knjiga „Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji“ kao rezultat suradnje šesnaest autora sa stomatoloških fakulteta iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i Lidsa čiji je glavni urednik prof. dr. Zoran R. Vulićević.

U knjizi se po prvi put na našim balkanskim, a možda i europskim prostorima obrađuju posebno stomatološki materijali koji se primjenjuju u dječjoj stomatologiji.
Autori sa beogradskog stomatološkog fakulteta su prof. dr. Zoran R. Vulićević, doc. Vesna Živojinović, dr. Ivana Radović, dr. Miloš Beloica, dr. Zoran Mandinić, dr. Goranka Krstanović, dr. Ivan Arsić, sa zagrebačkog stomatološkog fakulteta prof. dr. Hrvoje Jurić, prof. dr. Božidar Pavelić, sa stomatološkog fakulteta u Lidsu prof. dr. Jack Toumba, sa sarajevskog stomatološkog fakulteta prof. dr. Sedin Kobašlija, dr. Nina Marković, dr. Amra Muratbegović, dr. Mediha Selimović-Dragaj, dr. Muhamed Ajanović i dr. Emir Berhamović.
Bilo je teško isplanirati pisanje pojedinih poglavlja, a još teže uskladiti tekstove, izbjeći neizbježna ponavljanja i dovesti na kraju tekst na nivo jednakosti i potpune jasnoće razumijevanja i prihvaćanja od strane čitalaca kojima je knjiga namijenjena.
Knjiga „Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji“ pored uvoda i predgovora sadrži i sedamnaest poglavlja u kojima su osmišljeno razvrstani stomatološki materijali koji se primjenjuju u dječjoj stomatologiji. Detaljno su opisane specifičnosti tvrdih i mekih tkiva mliječnih i stalnih zuba u razvoju, problemi adhezije, abrazije i biokompatibilnosti, primjena klasičnih, glasjonomernih i kompozitnih cemenata u dječjoj stomatologiji. Znalački su obrađeni kompozitni adhezivi, kompoziti, amolom modificirani glasjonomer cementi i kompomeri, dentalne legure, endodontski materijali, materijali za privremeno zatvaranje kaviteta, umjetne smole, sredstva za kondicioniranje cakline i dentina, sredstva za izbjeljivanje zuba i sredstva sa postepenim otpuštanjem fluorida.
Poglavlja su bogato dokumentirana tabelama, grafikonima i fotografijama sa jasnim preporukama i protokolom za primjenu u dječjoj stomatologiji.
Knjiga „Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji“ je nastavak prethodnih udžbenika koji obrađuju sličnu problematiku i predstavlja daljnju nadgradnju jer obrađuje materijale koji se primjenjuju u dječjoj stomatologiji. Napisana je jasnim i prihvatljivim jezikom, sve je u njoj poznato, a ipak specifično i novo, a najvažnije je to što će studentima redovnih studija stomatologije, postdiplomcima i stomatolozima u praksi poslužiti da bolje razumiju, prihvate i primjene nove materijale i postupke u zbrinjavanju i terapiji oboljenja zuba u djece.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement