Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu glavni međunarodni centar forenzične stomatologije

July 22, 2018

Kako izveštava hrvatski Dental Tribune, na Glavnoj skupštini IOFOS, međunarodne asocijacije forenzične stomatologije, prof. dr Hrvoje Brkić sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je izabran za predsednika ove ugledne međunarodne asocijacije na tri godine.

IOFOS postoji više od 30 godina i zadatak asocijacije je stručni i naučni razvoj forenzične stomatologije. Međunarodnu reputaciju profesor Brkić postigao je svojim pionirskim radom koji je posvetio uvođenju, izgradnji i popularizaciji forenzične stomatologije tokom proteklih dvadeset godina na Stomatološkom fakultetu.

Znanja i veštine iz područja forenzične stomatologije izrazito su važni u svakodnevnom radu doktora dentalne medicine jer ona pokrivaju deo legislative rada vođenjem redovite, potpune i točne stomatološke dokumentacije u ordinacijama. Ti zapisi unutar zubnih kartona, elektronske dokumentacije zubnih statusa, rendgenskih snimaka koji se koriste u svakodnevnoj dijagnostici, zubni otisci, gipsani modeli i fotografije zuba važni su ne samo za eventualnu identifikaciju nepoznatih ljudskih tela, nego i u sudsko-stomatološkim veštačenjima kojih je sve više u celom svetu. Do sudskih procesa dovode oni prigovori koji su vezani uz pogrešno lečenje, nedovoljnu informisanost pacijenata i nesklad između očekivanih i postignutih rezultata stomatološkog lečenja. S druge strane, sve veći broj terorističkih napada, prirodnih katastrofa, saobraćajnih nesreća i ratova koji uzrokuju masovna stradanja imaju za posledicu veliki broj žrtava čije je identitete potrebno utvrditi. Za utvrđivanje identiteta nepoznatih ljudskih ostataka prema Interpolu, zubi su prvi, osnovni, najbrži i najjeftiniji način postizanja identiteta, naravno ako postoje podaci od pre smrti za koje su nadležni doktori dentalne medicine. Primeri iz prakse pokazuju njihovu visoku učestalost upotrebe u identifikacijskim procesima nakon masovnih katastrofa i uspešno postizanje utvrđivanja identiteta (više od 60%) koristeći samo dentalnu identifikaciju. Danas, uz izrazite migracije ljudi prema Evropi i njihovo potraživanje azila u zemljama visokog standarda (Skandinavske zemlje, Nemačka, UK, Belgija,…) potrebno je znati kojoj dobi te osobe pripadaju, da li su maloletni ili punoletni, a uglavnom dolaze bez ličnih dokumenata. Osnovni način određivanja njihove dobi su tehnike određivanja dentalne dobi kada se prema razvoju korenova trećih kutnjaka s izrazitom sigurnošću može utvrditi je li osoba mlađa ili starija od 18 godina. Ovo je veoma važno jer oni punoletni najverojatnije neće dobiti azil već se deportuju u zemlju iz koje su došli, a onim mlađima omogućava se davanje azila i ostalih povlastica koje te zemlje pružaju. Sve navedeno spada u područje forenzične stomatologije koje stomatolozi uče iz knjiga, časopisa, kurseva, ali i iz prakse. Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet ovaj oblik obrazovanja primjenjuje punih 20 godina kroz Katedru za forenzičnu stomatologiju, kao i kroz postdiplomske studije koji se izvode, a od ove godine postao je i glavni međunarodni centar forenzične stomatologije. Gledajući u budućnost, treba približiti znanja i vještine iz područja forenzične stomatologije za sve visokoškolske institucije u svijetu koje obrazuju doktore dentalne medicine. To je ujedno i vizija novog predsjednika Hrvoja Brkića, a koji će svoje trogodišnje rezultate prezentirati na Svetskom kongresu forenzične stomatologije u Dubrovniku od 9. do 11. rujna 2020.

Ovaj članak je preuzet iz Dental Tribune Croatian edition decembar 2017. – godina X br. 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International