Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj zoni

Search Dental Tribune

Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj zoni

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Prof. dr Zoran Lazić, Beograd

By Prof. dr Zoran Lazić, Beograd

sri. 4 travnja 2018

save

Imedijatna ugradnja implantata smanjuje broj hirurških intervencija i redukuje vreme potrebno da se izvede celokupni tretman. Idealno trodimenzionalno pozicioniranje implantata, očuvanje alveolarne kosti, sa posebnim akcentom na bukalnu koštanu lamelu, kao i zadovoljavajući izgled mekog tkiva mogu biti postignuti ovom procedurom. Mogu se očekivati visoki estetski rezultati.

Posebnu pažnju treba posvetiti minimalno traumatskoj ekstrakciji zuba. Upotreba neke od regenerativnih procedura često prati imedijatnu ugrandju implantata i od izuzetne  je važnosti odabrati odgovarajuću proceduru za svakog pacijenta.

Dugoročno preživljavanje implantata, i zdravlje tkiva koje ga okružuju, ne ispunjavaju zahteve koji se postavljaju pred savremenu implantologiju. Danas smatramo da je estetski učinak podjednako bitan za uspeh implantata. Ugradnja implantata i protetska rehabilitacija su posebno izazovne u esteskoj zoni. Detaljna analiza parametara neophodnih za idealno pozicioniranje implantata, kao što su dijagnoza, plan terapije, anatomski parametri, trodimenzionalno pozicioniranje, kao i dizajn implantata su od presudnog značaja za uspeh ove procedure.

U slučaju pravlinog odabira pacijenta, i pravilno postavljenje indikacije, imedijatna ugradnja predstavlja visoko uspešan modalitet lečenja sa procentom uspeha sličnom onom kod kasne ugradnje.

Komplikacije imedijatne ugradnje implantata su brojne i prvenstveno su uslovljene neadekvatnim odabirom slučaja i planom terapije. Estetski neuspesi implantata u frontalnim regijama predstavljaju jednu od najtežih komplikacija u savremenoj implantologiji. Razlozi za nastanak ovih komplikacija su: traumatska ekstrakcija zuba, nepravilno pozicioniranje implantata, neodgovarajući dijametar implantata, neadekvatna upotreba regenerativnih tehnika za nadoknadu koštanog i mekog tkiva kao i izrada neodgovarajućih protetskih nadoknada.

Nepravilno pozicioniranje implantata je greška koja se može prevazići upotrebom hirurškog stenta. Imedijatna ugradnja implantata upotrebom hirurške vođice i imedijatno opterećenje implantata nadoknadom kompjusterski isplaniranom i fabrikovanom pre same hirurške intervencije predstavljaju modalitet lečenja koji pacijentima pruža najbrže i najkomfornije rešenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement