Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

Bruksizam i gubitak implantata

MALMÖ, Švedska: Bruksizam pogađa i do milijardu ljudi širom sveta. Ovaj čest poremećaj može da uzrokuje ozbiljna oštećenja zuba I zubnih nadoknada. Rezultati istraživanja sprovedenog na Univerzitetu u Malmöu ukazuju na to da bruksizam tj. škrgutanje zubima ili stiskanje vilica može da bude povezano s većim rizikom od neuspeha implantata. U istraživanju su stope neuspeha implantata bile tri puta veće kod pacijenata sa bruksizmom nego kod pacijenata bez parafunkcijskih navika.

S ciljem da istraže povezanost između bruksizma i rizika od gubitka implantata, istraživači su analizirali podatke o 3549 implantata kod 994 pacijenata. Od toga je 56 pacijenata (s ukupno 185 implantata) patilo od bruksizma. U obe grupe ukupno je došlo do neuspeha sa 179 implantata. Upoređujući neuspeh implantata kod pacijenata s bruksizmom i pacijenata bez bruksizma, švedski istraživači dobili su stope od 13 i 4,6 procenata. Tako je rizik od gubitka implantata bio gotovo tri puta veći u grupi pacijenata s bruksizmom. Analiza je dalje pokazala da je bruksizam češći kod muškaraca I da su stope neuspeha bile veće za kratke i široke implantate. Ostali faktori rizika povezani s višim stopama neuspeha implantata bili su pušenje, dijabetes tipa 1, uzimanje lekova za holesterol i hipotireozu, kao i antidepresiva i inhibitora protonske pumpe. Istraživači su zaključili da bruksizam može biti povezan s povećanim rizikom od gubitka implantata. Međutim, istraživači su naglasili da pored bruksizma treba uzeti u obzir i druge faktore rizika, uključujući dužinu, prečnik i površinu implantata, navike kao što su pušenje i uzimanje određenih lekova.

Istraživanje pod nazivom "Bruksizam i neuspeh dentalnih implantata: analiza učinka mešovitih parametara", objavljen je u časopisu Journal of Oral Rehabilitation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International