DT News - Bosnia and Herzegovina - Inžinjeri razvili novi gel koji pouspješuje rast kosti oko zubnih implantata

Search Dental Tribune

Inžinjeri razvili novi gel koji pouspješuje rast kosti oko zubnih implantata

Proteini koji se ispuštaju iz premaza dentalnih implantata mogu stimulirati rast kostiju. (Fotografija: greenbutterfly / Shutterstock)

pon. 21 travnja 2014

spasiti

UPPSALA, Švedska: Uspjeh dentalnih i ortopedskih implantata uveliko zavisi od njihove integracije u tkivo kosti s kojom se spaja. Grupa istraživača na Uppsala Univerzitetu u Švedskoj je razvila nove navlake koje pokazuju napredniju implementaciju u kost te smanjenu mogućnost odbijanja implantata.

Preliminarni eksperimenti, sprovedeni od strane Instituta Laue-Langevin, internacionalnog istraživačkog centra sa sjedištem u Grenoblu u Francuskoj, su pokazali da površine titanijevog oksida, prekrivene gelom koji se sastoji od hijalurona pomiješanim sa bisfosfonatima, vežu za kost morfogenteski protein-2 koji se, nakon što površina dođe u kontakt sa otopinom kalcij iona, kontrolisano otpušta. Ovaj proces bi mogao, kako kažu istraživači, simulirati rast kosti oko implantata.

Istraživači trenutno planiraju testirati slične materijale za metalne implantate u pokušaju da se rezultati prenesu na kliničku primjenu.

„Predviđamo da će se ovi materijali u budućnosti koristiti u medicini prilikom prilagođavanja procesa liječivanja kosti“, istao je Prof. Dimitri Osipov, pokretač istraživanja i vandredni profesor univerziteta.

Istraživanje pod nazivom Polimerska pametna strategija navlaka za titanijske implantate je objavljeno u martu kao članak u časopisu Napredni Inžinjerski Materijali (Advanced Engineering Materials).

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement