Inžinjeri razvili novi gel koji pouspješuje rast kosti oko zubnih implantata

Search Dental Tribune

Inžinjeri razvili novi gel koji pouspješuje rast kosti oko zubnih implantata

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Proteini koji se ispuštaju iz premaza dentalnih implantata mogu stimulirati rast kostiju. (Fotografija: greenbutterfly / Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

pon. 21 travnja 2014

save

UPPSALA, Švedska: Uspjeh dentalnih i ortopedskih implantata uveliko zavisi od njihove integracije u tkivo kosti s kojom se spaja. Grupa istraživača na Uppsala Univerzitetu u Švedskoj je razvila nove navlake koje pokazuju napredniju implementaciju u kost te smanjenu mogućnost odbijanja implantata.

Preliminarni eksperimenti, sprovedeni od strane Instituta Laue-Langevin, internacionalnog istraživačkog centra sa sjedištem u Grenoblu u Francuskoj, su pokazali da površine titanijevog oksida, prekrivene gelom koji se sastoji od hijalurona pomiješanim sa bisfosfonatima, vežu za kost morfogenteski protein-2 koji se, nakon što površina dođe u kontakt sa otopinom kalcij iona, kontrolisano otpušta. Ovaj proces bi mogao, kako kažu istraživači, simulirati rast kosti oko implantata.

Istraživači trenutno planiraju testirati slične materijale za metalne implantate u pokušaju da se rezultati prenesu na kliničku primjenu.

„Predviđamo da će se ovi materijali u budućnosti koristiti u medicini prilikom prilagođavanja procesa liječivanja kosti“, istao je Prof. Dimitri Osipov, pokretač istraživanja i vandredni profesor univerziteta.

Istraživanje pod nazivom Polimerska pametna strategija navlaka za titanijske implantate je objavljeno u martu kao članak u časopisu Napredni Inžinjerski Materijali (Advanced Engineering Materials).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement