DT News - Bosnia and Herzegovina - Nova saznanja o sindromu hroničnog oralnog bola

Search Dental Tribune

Nova saznanja o sindromu hroničnog oralnog bola

Hronični oralni bol uglavnom se javlja kod žena srednjih godina i starijih. (Photograph: 9nong/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

pet. 19 listopada 2018

spasiti

GOTENBURG, Švedska: Hronični oralni bol, poznat i kao sindrom gorućih usta (burning mouth syndrome-BMS), javlja se kao problem uglavnom kod žena, srednjih godina i starijih. Naučnici sa Sahlgrenska Akademije Univerziteta u Gotenburgu su radili istraživanje hroničnog oralnog bola u sklopu naučnog projekta namenjenog pronalaženju modela za BMS koji bi olakšao dijagnozu i terapiju ovog sindroma u budućnosti.

BMS je sindrom za koji je karakterističan osjećaj pečenja oralne sluznice kod osoba koje inače imaju normalnu zdravstvenu situaciju u ustima. Najčešće se simptomi kod tih osoba pojavljuju u predelu jezika, kao i u predelu nepca, usana i gingive. Pored osjećaja pečenja u usnoj duplji najčešći simptomi su osjećaj suvoće u ustima (kserostomija) i izmenjeno čulo ukusa tj. gorak ili metalan ukus u ustima.

Dr Shikha Acharya je u svojoj doktorskoj disertaciji na Institutu za odontologiju, na Odeljenju za oralnu mikrobiologiju i imunologiju povezala faktore u vezi sa pljuvačkom sa kliničkim nalazima i nalazima iz njenih sopstvenih istraživanja urađenih putem upitnika koje su ispunjavali pacijenti sa dijagnozom BMS-a (upitnici su sadržavali pitanja u vezi opšteg zdravstvenog stanja, lekova koje uzimaju, kao i o simptomima BMS-a), a dobijene rezultate je uspoređivala sa polom i godinama pacijenata.

U istraživanju je ustanovljeno da kod 45 procenata osoba sa dijagnozom BMS-a postoje promjene u čulu ukusa, a kod 73 procenta postoje simptomi pečenja, trnjenja ili utrnulosti, ili kombinacija oba simptoma.  Kod osoba sa BMS primećena je veća prisutnost i nekih drugih zdravstvenih problema, kao i da te osobe koriste više lekova, sklonije su bruksizmu i alergijama nego što je to slučaj kod osoba iz kontrolne grupe. Dalje ispitivanje osoba sa BMS-om pokazalo je da su kod tih osoba učestalija oboljenja na koži i subjektivan osećaj suvoće u ustima, kao i da su proteini pljuvačke (mucini) kod tih osoba izmjenjeni i da sadrže manje količine ugljenohidratnih struktura što dovodi to promena u imunom odgovoru u usnoj duplji. Sve ovo je važan doprinos novim saznanjima o hroničnom oralnom bolu.

“Nadamo se da će ova nova saznanja doprineti razvoju objektivnih dijagnostičkih kriterijuma, kao i poboljšati mogućnosti za terapiju hroničnog oralnog bola. Ovo je veoma važno jer se osobe sa BMS-om vrlo često osjećaju nedovoljno shvaćeni od svoje okoline i od stomatologa jer su njihovi simptomi samo subjektivni, bez nekih vidljivih promena u ustima,” izjavila je dr Acharya.

Doktorska teza Dr Shikha Acharya pod nazivom On Characteristics of Burning Mouth Syndrome Patients, objavljena je 20. Avgusta 2018.godine, i možete je pročitati ovde .

advertisement
advertisement