DT News - Bosnia and Herzegovina - Nanodijamanti mogu da pomognu oporavak tkiva nakon tretmana kanala korena zuba

Search Dental Tribune

Nanodijamanti mogu da pomognu oporavak tkiva nakon tretmana kanala korena zuba

U kliničkom istraživanju tima sa UCLA korišćeni su biomaterijali ojačani nanodijamantima-sitnim dragim kamenjem koji tr eba da pomognu u iyle;enju tkiva. (Fotografija: designleo/Shutterstock)

sri. 9 siječnja 2019

spasiti

Los Anđeles, USA: Naučnici iz Kalifornije su nedavno radili istraživanje o mogućnostima malenog, ali moćnog saveznika koji može da se upotrebi za prevenciju infekcija nakon tretmana kanala korjena zuba. U kliničkom istraživanju utvrđeno je da nanodijamanti štite dezinfikovane kanale kojrena zuba nakon uklanjanja nerva i zubne pulpe, čime se povećava verovatnoća potpunog oporavka tkiva. Rezultati ovog istraživanja smatraju se veoma značajnim za primenu nanodijamanata kod ljudi.

Nanodijamanti su čestice ugljika toliko malene da milioni njih mogu da stanu u veličinu glave eksera. Čestice po obliku liče na fudbalsku loptu, ali imaju fasetirane površine, slično kao pravi dijamanti, koje omogućavaju česticama da na sebe primaju i otpuštaju različite vrste lijekova i kontrasta za snimanje.

“Korist tih jedinstvenih osobina nanodijamanata može se primjeniti u nauci, medicini i stomatologiji za prevazilaženje problema koji se javljaju u radu, kao što su npr. poboljšavanje zalečenja lezija u usnoj duplji,” rekao je Dr. Dean Ho, profesor oralne biologije na Stomatološkom fakultetu UCLA i jedan od koautora ovog istraživanja.

Istraživači su testirali gutaperke natopljene nanodijamantima kod tri pacijenta kod kojih je rađen endodontski tretman. Testiranje tih gutaperki aplikovanih u kanal korjena zuba pokazali su da su rezistentnije na izvijanje i lomljenje od običnih gutaperki. Kod sva tri pacijenta izlečenje je bilo kompletno, bez bolova (koji inače baš i nisu retka pojava) i infekcije.

Ovo istraživanje potvrdilo je da primjena nanodijamanata može da doprinese prevazilaženju barijera u različitim procedurama, kako u endodonciji, tako i u ortopediji, inžinjeringu tkiva itd.,” izjavio je Prof. dr Mo Kang, koautor istraživanja i profesor endodoncije na UCLA.

Istraživanje, pod naslovom “Clinical validation of a nanodiamond-embedded thermoplastic biomaterial,” objavljeno je u onlajn izdanju časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences 23.oktobra 2018.godine, uz naknadnu objavu u štampanom izdanju.

Oznake:
advertisement
advertisement