DT News - Bosnia and Herzegovina - Istraživači naglašavaju važnost odabira odgovarajuće lične zaštitne opreme tokom pandemije COVID-19

Search Dental Tribune

Istraživači naglašavaju važnost odabira odgovarajuće lične zaštitne opreme tokom pandemije COVID-19

Samo lična zaštitna oprema odabrana na osnovu viralnog rizika prenošenja virusa u proceduri koja se treba obaviti može doprinijeti efikasnoj zaštiti od mikroorganizama koji se prenose putem tjelesnih tekućina ili zrakom. (Fotografija: Alessandro Biascioli/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

čet. 4 ožujka 2021

spasiti

OPORTO, Portugal: U nedavno objavljenom radu, koji je drugi dio trodijelne serije radova o borbi sa COVID-om-19 u kliničkom dentalnom okruženju, imali su cilj opisati odabir i upotrebu lične zaštitne opreme za stomatološke stručnjake na osnovu nivoa rizika povezanog sa planiranim procedurama. Istraživači naglašavaju važnost odgovarajućeg oblačenja i skidanja lične zaštitne opreme, kao i odabir opreme, jer ovi faktori mogu biti faktor rizika za infekciju.

S obzirom na to da se vrši sve više istraživanja, naučnici sada bolje shvataju na koji se način širi virus SARS-CoV-2 te kako se prenošenje virusa može suzbiti i ograničiti. Lična zaštitna oprema u stomatološkom okruženju je veoma važna u ovom kontekstu i zbog toga bi stomatolozi trebali kontinuirano raditi na optimizaciji univerzalnih mjera opreza te usvojiti mjere kojim bi osigurali zaštitu sebi i svojim pacijentima od viralne infekcije. Kao što je objašnjeno u prvom dijelu serije, istraživači sa Porto univerziteta, Instituta za zdravstvene usluge, Fernando Pessoa univerziteta u Portugalu su ponovo naglasili da odabir lične zaštitne opreme direktno ovisi o lokalnoj epidemiološkoj slici, karakteristikama pacijenta, te nivou rizika koji nosi planirana procedura (nizak, srednji i visok).

S obzirom na to da se vrši sve više istraživanja, naučnici sada bolje shvataju na koji se način širi virus SARS-CoV-2 te kako se prenošenje virusa može suzbiti i ograničiti. Lična zaštitna oprema u stomatološkom okruženju je veoma važna u ovom kontekstu i zbog toga bi stomatolozi trebali kontinuirano raditi na optimizaciji univerzalnih mjera opreza te usvojiti mjere kojim bi osigurali zaštitu sebi i svojim pacijentima od viralne infekcije. Kao što je objašnjeno u prvom dijelu serije, istraživači sa Porto univerziteta, Instituta za zdravstvene usluge, Fernando Pessoa univerziteta u Portugalu su ponovo naglasili da odabir lične zaštitne opreme direktno ovisi o lokalnoj epidemiološkoj slici, karakteristikama pacijenta, te nivou rizika koji nosi planirana procedura (nizak, srednji i visok).

Zaštita od virusa SARS-CoV-2 zavisi od velikog broja faktora

Sve dok vakcine ne postanu dostupne za upotrebu širom svijeta, ne postoji alternativa za poduzimanje što više preventivnih mjera. Međutim, dostupnost lične zaštitne opreme se razlikuje od države do države. U slučaju ograničenog pristupa ličnoj zaštitnoj opremi, istraživači ohrabruju stomatološke stručnjake da urade samo one hitne i minimalno invazivne tretmane, koristeći ručne instrumente ili instrumente koji ne generiraju aerosole, uz poštovanje svih mjera dezinfekcije. Pored toga, trebala bi se održati obuka za sve zdravstvene stručnjake o pitanju pojačavanja osnovnih protokola za higijenu ruku, bontona za respiratorne aktivnosti, socijalne distance te , između ostalog i, saznanja o simptomima COVID-a-19.

Osnove

Odgovarajuća lična zaštitna oprema uključuje sljedeće: zaštitu za tijelo (odijelo otporno na tekućine dugih rukava te kapu ili šešir), zaštitu za oči (naočale ili vizir za lice), masku, rukavce i obuću za kliniku.

Također, oblačenje i skidanje lične zaštitne opreme je veoma važno i zdravstveni stručnjaci trebaju imati upute kako se to radi. Istraživači preporučuju da se stomatološki stručnjaci postaraju da, prije oblačenja lične zaštitne opreme, uklone sav nakit, da se napiju vode ukoliko je potrebno kako bi se spriječila dehidracija, te da provjere udobnost opreme prije oblačenja lične zaštitne opreme. Ne bi se trebale vršiti nikakva prilagođavanja opreme tokom samog tretmana. Pored toga, lična zaštitna oprema se mora oblačiti određenim ispravnim redoslijedom (higijena ruku, zaštitno odijelo, respirator, kapa/šešir, zaštitne naočale/vizir za lice te rukavice). Lična zaštitna oprema se, također, uklanja prema standardnoj proceduri bez naglih pokreta. Kako bi se izbjegao rizik od infekcije, kontaminirane ruke nikada ne trebaju dodirivati čista područja na koži. Odlaganje lične zaštitne opreme se treba odvijati pažljivo gdje se jednokratni materijali odbacaju na uobičajen način na koji se odlaže visoko infektivni otpad.

Istraživanje pod naslovom „COVID-19 management in clinical dental care Part II: Personal protective equipment for the dental care professional“ je objavljeno u Internacionalnom dentalnom časopisu 18. januara 2021. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement