DT News - Bosnia and Herzegovina - Metal-keramičke krunice su i dalje “zlatni standard”

Search Dental Tribune

Metal-keramičke krunice su i dalje “zlatni standard”

Istraživači sa Inverziteta u ženevi dokazali da su metalokeramički materijali još uvek pokazuju bolje rezultate od cirkonijum-keramičkih materijala. (Fotografija: Krezodent/Shutterstock)

sri. 20 veljače 2019

spasiti

ŽENEVA, Švicarska: I pored velikih mogućnosti izbora koji je u današnje vrijeme raspoloživ na tržištu dentalnih materijala, ipak je i dalje jedna od najtežih stvari za stomatologe kako napraviti najbolji mogući izbor za određenog pacijenta. Najviše ispitivan protetski materijal u naučnim istraživanjima je materijal za metal-keramičke protetske nadoknade. Kod stomatologa je danas cirkonijum sve češće materijal izbora, naročito kod pojedinačnih protetskih nadoknada na implantatima i prilikom izrade fiksnih dentalnih nadoknada. U naučnom istraživanju koje je rađeno na Univerzitetu u Ženevi upoređivani su dugoročni rezultati cirkonijum keramičkih sa metal-keramičkim materijalima, a u cilju određivanja koji materijal može da se smatra kao “zlatni standard”.

U ovom istraživanju je analizirano 240 stručnih članaka, a od toga je 19 odgovaralo kriterijumu  da su izrađeni kao fiksne protetske nadoknade na implantatima koji su imali rezultate “praćenja” od najmanje tri godine.

Rezultati ove meta-analize, koja je obuhvatila 932 metal-keramička i 175 zirkonijum-keramička protetska rada, pokazali su da je očekivan petogodišnji “vek trajanja” kod protetskih radova izrađenih od metal-keramičkih materijala 98,7 procenata, dok je kod zirkonijum-keramičkih materijala 93 procenata. Kod 13 naučnih radova, koji su obuhvatili 781 metal-keramičku nadoknadu, 5 godina nakon izrade pronađena su oštećenja i frakture kod 11,6 procenata, u poređenju sa mnogo većim procentom od 50% pojave komplikacija kod cirkonijum-keramičkih nadoknada (iako se taj rezultat odnosio na puno manji broj od 13 cirkonijum-keramičkih protetskih radova).  Značajno je veći broj cirkonijum-keramičkih protetskih radova na implantatima koji su morali da se zamene novim (4,1 procenata) u odnosu na metal-keramičke (0,2 procenata). Detalnjija analiza faktora kao što su npr. broj članova u fiksnim nadoknadama i njihova lokacija nisu mogli da budu analizirani u ovom istraživanju zbog veoma heterogene strukture analiziranih naučnih radova.

Kod fiksnih protetskih nadoknada koji se rade na implantatima konvencionalni cirkonijum materijali ne bi trebali da budu materijal izbora zbog većeg rizika od oštećenja i fraktura materijala. Ova meta analiza nije obuhvatila fiksne nadoknade na implantatima izrađene od monolitnog cirkonijum materijala (za koje se smatra da bi mogli biti zanimljiva alternativa konvencionalnim cirkonijum materijalima) jer nisu bili na raspolaganju naučni radovi koji su odgovarali kriterijumima. Za sada se ipak metalokeramički materijali smatraju kao “zlatni standard” u izradi višečlanih fiksnih protetskih nadoknada na implantatima

Ovo istraživanje, pod naslovom “A systematic review of the survival and complication rates of zirconia‐ceramic and metal‐ceramic multiple‐unit fixed dental prostheses”, objavljeno je oktobra 2018.godine u časopisu Clinical Oral Implants Research.

Oznake:
advertisement
advertisement