DT Italy No. 2, 2018 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

DT Italy No. 2, 2018

Najnovije izdanje

DT Italy No. 2, 2018

Attualità / Normative & Commenti / Speciale – Albo igienisti / Pratica & Clinica / Speciale Laser – Case report / Medicina Orale / Patologie Orali / Notizie dalle Aziende / Meeting & Congressi /

advertisement
advertisement