DT Croatia No. 1, 2024 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

DT Croatia No. 1, 2024

Najnovije izdanje

DT Croatia No. 1, 2024

Europski parlament zabranjuje dentalni amalgam / NOVOSTI / Kompleksne oralne rehabilitacije kod bruksera kompozitom – moguće je! / NOVI PROIZVOD / Rekonstrukcija izgubljenog centralnog inciziva odgođenom implantacijom i konceptom protetski vođenog cijeljenja / Osnovni protokoli za uspješnu ugradnju implantata u estetskoj zoni ovisno o težini defekta nastalog ekstrakcijom zubi - 3. dio. / Amalgam: Otišao zauvijek? / SFZG / Estetska korekcija zubi 12 i 22 nakon ortodontske terapije / Zdrav osmijeh tijekom ortodontske terapije / Razvijanje vaših poslovnih sustava u 2023. godini i nakon toga – Četvrti dio: Liderstvo i menadžment / Razumijevanjem financijskih izvještaja do sprječavanja financijskog kraha /

advertisement
advertisement