DT Bosnia and Herzegovina No. 4, 2022 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

DT Bosnia and Herzegovina No. 4, 2022

Najnovije izdanje

DT Bosnia and Herzegovina No. 4, 2022

Cover / Korisnici koji koriste Formslab 3D- printere obećavaju: „Donijet će vam toliko uzbuđenja u vašu ordinaciju“ / Intervju sa Spec. dr. Idrizom Karamujićem i Avicena workshop / Prevencija infekcija u svakodnevnoj stomatološkoj praksi odabirom kvalitetnog antiseptika i dezinficijensa / Imedijatna implantacija – zašto ne gubiti vrijeme nakon ekstrakcije zuba? / Najveća studija do danas o dentalnom karijesu kod odraslih Norvežana / Finska studija otkriva: Pacijenti sa orofaringealnim karcinomom i HPV-om imaju lošije oralno zdravlje od pacijenata sa karcinomom jezika / Pod uticajem droge na dentalnom pregledu: Može li uticaj droge biti smetnja dentalnom tretmanu? / Custom-made implantati - rješenja za atrofičnu maksilu: prikaz slučaja / Studija otkriva kako organizmi „hodaju“ preko zuba: „Kao da se bakterije prevoze na gljivicama“ / Studija povezuje ograničavanje pružanja dentalne brige uživo i povećano propisivanje antibiotika / Univerzalni proizvodi za efikasnije kliničke procedure / Novi protokol čini providne folijica za kompleksne slučajeve jednako efikasnim kao i fiksne aparatiće / Kontinuirana edukacija Stomatološke komore KFBiH /

advertisement
advertisement