Dental Tribune E-Paper Edition - Dt Africa Sub Saharan

Search Dental Tribune

Dental Tribunes

E-papirna izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-papir, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. Kako bismo promovirali široku diseminaciju među našim međunarodnim čitateljima, pristup većini e-radova je besplatan.

Najnovije izdanje

DT Africa Sub-Saharan Edition No. 1, 2017

African News / Interview: “The Italian dental industry is in a very healthy condition” / Mechanically-retained facial prosthesis for a large defect following Cancrum Oris: a clinical report / Clinical significance of the anterior loop of the mental nerve: anatomical dissection of a cadaver population / Postgraduate Course in Oral Implantology 2018 - Cape Town, South Africa / Product News /

advertisement
advertisement