Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

Dentalne asocijacije donijele odluku o prestanku investiranja u proizvodjače napitaka sa šećerom

By Dental Tribune International
February 19, 2019

Aleksandrija, USA: Međunarodna asocijacija za dentalna istraživanja (The International Association for Dental Research - IADR) i Američka asocijacija za dentalna istraživanja (The American Association for Dental Research - AADR) su nedavno objavile da povlače svoja finansijska sredstva iz investicijskih portfolija koja se odnose na kompanije koje proizvode napitke sa dodatim šećerom. Iako ove asocijacije nemaju direktne investicije uložene u ove kompanije, dale su nalog svojim menadžerima zaduženim za investicije da pregledaju portfolija svih kompanija u koje ulažu sredstva. IADR i AADR su mere povlačenja investicija već sprovele kod kompanija koje proizvode duvan i duvanske proizvode.*

Naučni dokazi vrlo jasno pokazuju da je šećer najčešći faktor ishrane odgovoran za razvoj zubnog karijesa. Svaki napitak sa dodatim šećerom je kod konzumenata glavni izvor šećera unetih ishranom u organizam, a posebno je problem što oni uglavnom nemaju nikakve dobrobiti za organizam niti nutritivne vrednosti, tako da je njihov doprinos u negativnom smislu u podstjecanju razvoja karijesa zuba, povećanju telesne težine i pojavi gojaznosti, kao i povećanju rizika od pojave dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja. Investiranje u kompanije koje se bave proizvodnjom i/ili distribucijom napitaka sa dodatim šećerom ili fondovi koji obuhvataju takve kompanije nisu u saglasnosti sa misijom asocijacija kao što su IADR i AADR, koje su vodeće asocijacije za istraživanje u stomatologiji i koje doprinose razvoju stručnih saznanja u cilju poboljšanja oralnog zdravlja u celom svetu.

“Ogroman je broj istraživanja koja dokazuju da su slobodni šećeri osnovni uzročnik za pojavu i razvoj zubnog karijesa, a napici sa dodatim šećerom su jedan od glavnih izvora slobodnih šećera i time i jedan od glavnih uzročnika karijesa i neprenosivih bolesti koje su povezane sa karijesom,” izjavila je predsednica AADR dr Marija Emanuel Rajan (Maria Emanuel Ryan), a predsednica IADR Rena D’Souza je dodala “Ova inicijativa o povlačenju svih investicija iz kompanija koje se bave proizvodnjom i/ili distribucijom napitaka sa dodatim šećerom u skladu je sa našom prethodnom odlukom o povlačenju sredstava iz deonica i fondova koje obuhvataju kompanije koje se bave proizvodnjom duvana i duvanskih proizvoda. Ove odluke jasno pokazuju filozofiju naših asocijacija u smislu podržavanja isključivo kompanija koje su bazirane na podsticanju zdravih životnih navika.”

Asocijacije za dentalna istraživanja IADR i AADR pozivaju i sve druge asocijacije, kompanije i osobe koje se bave bilo kojim aspektom zdravlja da se ugledaju na njihov primjer i počnu sa povlačenjem svojih investicija iz kompanije koje proizvode napitke sa dodatim šećerom.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International