DT News - Bosnia and Herzegovina - Dentalne asocijacije donijele odluku o prestanku investiranja u proizvodjače napitaka sa šećerom

Search Dental Tribune

Dentalne asocijacije donijele odluku o prestanku investiranja u proizvodjače napitaka sa šećerom

Asocijacije IADR and AADR povlače investicije iz kompanija koje se bave proizvodnjom napitaka sa dodatim šećerom, jer je to u neskladu sa njihovom misijom unapređenja oralnog zdravlja. (Fotografija: Andrii Zastrozhnov/Shutterstock)

uto. 19 veljače 2019

spasiti

Aleksandrija, USA: Međunarodna asocijacija za dentalna istraživanja (The International Association for Dental Research - IADR) i Američka asocijacija za dentalna istraživanja (The American Association for Dental Research - AADR) su nedavno objavile da povlače svoja finansijska sredstva iz investicijskih portfolija koja se odnose na kompanije koje proizvode napitke sa dodatim šećerom. Iako ove asocijacije nemaju direktne investicije uložene u ove kompanije, dale su nalog svojim menadžerima zaduženim za investicije da pregledaju portfolija svih kompanija u koje ulažu sredstva. IADR i AADR su mere povlačenja investicija već sprovele kod kompanija koje proizvode duvan i duvanske proizvode.

Naučni dokazi vrlo jasno pokazuju da je šećer najčešći faktor ishrane odgovoran za razvoj zubnog karijesa. Svaki napitak sa dodatim šećerom je kod konzumenata glavni izvor šećera unetih ishranom u organizam, a posebno je problem što oni uglavnom nemaju nikakve dobrobiti za organizam niti nutritivne vrednosti, tako da je njihov doprinos u negativnom smislu u podstjecanju razvoja karijesa zuba, povećanju telesne težine i pojavi gojaznosti, kao i povećanju rizika od pojave dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja. Investiranje u kompanije koje se bave proizvodnjom i/ili distribucijom napitaka sa dodatim šećerom ili fondovi koji obuhvataju takve kompanije nisu u saglasnosti sa misijom asocijacija kao što su IADR i AADR, koje su vodeće asocijacije za istraživanje u stomatologiji i koje doprinose razvoju stručnih saznanja u cilju poboljšanja oralnog zdravlja u celom svetu.

“Ogroman je broj istraživanja koja dokazuju da su slobodni šećeri osnovni uzročnik za pojavu i razvoj zubnog karijesa, a napici sa dodatim šećerom su jedan od glavnih izvora slobodnih šećera i time i jedan od glavnih uzročnika karijesa i neprenosivih bolesti koje su povezane sa karijesom,” izjavila je predsednica AADR dr Marija Emanuel Rajan (Maria Emanuel Ryan), a predsednica IADR Rena D’Souza je dodala “Ova inicijativa o povlačenju svih investicija iz kompanija koje se bave proizvodnjom i/ili distribucijom napitaka sa dodatim šećerom u skladu je sa našom prethodnom odlukom o povlačenju sredstava iz deonica i fondova koje obuhvataju kompanije koje se bave proizvodnjom duvana i duvanskih proizvoda. Ove odluke jasno pokazuju filozofiju naših asocijacija u smislu podržavanja isključivo kompanija koje su bazirane na podsticanju zdravih životnih navika.”

Asocijacije za dentalna istraživanja IADR i AADR pozivaju i sve druge asocijacije, kompanije i osobe koje se bave bilo kojim aspektom zdravlja da se ugledaju na njihov primjer i počnu sa povlačenjem svojih investicija iz kompanije koje proizvode napitke sa dodatim šećerom.

Oznake:
advertisement
advertisement