Dental Tribune Bosnia and Herzegovina - Products

Search Dental Tribune

Products
GC International - Initial LiSi Block

sri. 23. ožujka 2022

Lithium Disilicate CAD/CAM Block for chairside solutions Initial LiSi Block is a fully crystallized lithium disilicate block that delivers optimal physical and aesthetic properties without firing. ...

save
Ivoclar – OptraGloss

čet. 18. ožujka 2021

OptraGate omogućuje lakši pristup pa doktori dentalne medicine i dentalni asistenti mogu bolje kontrolirati cijelo radno polje. Ogledala i vakuum mogu se sada koristiti preciznije i efikasnije za ...

save
Ivoclar – Adhese Universal

čet. 18. ožujka 2021

Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu  aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik ...

save
advertisement
advertisement