Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

Products Bosnia and Herzegovina

Filter
Ivoclar Vivadent – OptraGloss

OptraGate odmiče usnice i obraze nježno i ravnomjerno na velikom području, time omogučuje i učinkovitiju relativnu izolaciju područja rada. Mekani, fleksibilni materijal nesmetano omogućuje kretanje č…

advertisement
Ivoclar Vivadent – Adhese Universal

Adhese Universal je jednokomponentni, svjetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanj…

Stomatološka stolica Planmeca Compact i5

Stomatološka stolica Planmeca Compact i5: Dizajnirana da bude izdržljiva – izrađena da bude učinkovita

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International