Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

EAO ispravio naputke za korištenje RTG uređaja u implantologiji

By Clinical Oral Imlants Resarch journal
May 18, 2011

European Association for Osseointegration (EAO) nadopunio je svoje naputke o korištenju dijagnostičkog snimanja u implantološkoj stomatologiji proširujući ih na Cone-Beam Computed Tomography (CBCT). Njihov cilj je optimizacija konvencionalne radiografije, novih postupaka i primjena As Low As is Reasonably Achievable principa (ALARA – nisko koliko je razumno moguće).

Udruga je počela reviziju svojih naputaka iz 2002. godine nakon SEDENTEXCT-a - suradničkog projekta EU o sigurnosti i znanstvenoj kliničkoj primjeni CBCT-a u stomatološkom snimanju. SEDENTEXCT je 2009. godine predložio da EAO prepravi prijašnje naputke i da uzme u obzir povećanu potražnju za CBCT-om u stomatologiji tijekom zadnjih godina.
Novi naputci od EAO primarno se odnose na dobrobit i sigurnost pacijenta s ciljem smanjenja njegove izloženosti ionskoj radijaciji. Napravljeni su kako bi pomogli radiolozima,ali i stomatolozima i njihovim asistentima u primarnoj stomatološkoj skrbi.
Prema Vijeću, svako dijagnostičko rendgensko snimanje nosi rizik koji je, doduše, mali.Ipak, u implantološkoj stomatologiji, dijagnostičko rendgensko snimanje smatra se esencijalnim za procjenu stanja pacijenta, određivanje smjernica kirurškog postupka, istraživanje mogućih komplikacija i protetsko planiranje. Stručnjaci su zbog toga naglasili da je potrebno smanjiti sve radijacijske doze prema ALARA principu i jamčiti da je svaki pregled pacijenta opravdan i da će biti na korist pacijentu. Dostupne alternativne metode koje imaju isti cilj, ali imaju smanjenu ili uopće nemaju izloženost ionskoj radijaciji, također se moraju uzeti u obzir.
Konsenzus je predstavljen na godišnjem EAO kongresu 2011. u Ateni. Objavljen je online 20. ožujka u časopisu Clinical Oral Implants Research journal,prije njegovog tiskovnog izdanja.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International